Národná rada Slovenskej republiky v skrátenom legislatívnom konaní schválila zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „lex corona“), účinný od 27.03.2020. Tento zákon je reakciou na súčasnú situáciu šírenia ochorenia COVID-19 a súvisiacou ochranou života a zdravia obyvateľov, pričom prináša celý rad preventívnych a ochranných opatrení.