Kohút Bérešová

Sme výnimočná advokátska kancelária
poskytujúca detailné, dôsledné a odborné právne služby.

ODBORNÉ ZNALOSTI A SKÚSENOSTI V ŠIROKEJ ŠKÁLE PRÁVNYCH PREDPISOV

Máme dlhoročnú prax v oblastiach širokej škále právnych predpisov, či už sa jedná o oblasť obchodného práva, občianskeho práva, telekomunikačných služieb, podnikateľských alebo korporátnych vecí. Ako tím sa navzájom povzbudzujeme a konzultujeme, aby sme dosiahli vynikajúce výsledky klientov v často vysoko komplikovaných, technických a sporných záležitostiach.

KLIENTSKY ORIENTOVANÝ A VYSOKO PROFESIONÁLNY PRÍSTUP

Kladieme silný dôraz na pochopenie potrieb našich klientov, aby sme zabezpečili, že naše pragmatické poradenstvo bude vždy relevantné a strategicky zladené s ich víziou a cieľmi.

Naša kancelária poskytuje osobné aj online/telefonické právne služby * v týchto oblastiach práva:

OBCHODNÉ PRÁVO

obchodné zmluvy a projekty
obchodné spory a arbitráž
telekomunikačné právo
právo obchodných spoločností
corporate governance
nehnuteľnosti a ich financovanie
fúzie a akvizície
správa pohľadávok
protimonopolné zákonodárstvo
ochrana hospodárskej súťaže

OBČIANSKE A RODINNÉ PRÁVO

poistné vzťahy

pracovné právo

zamestnávanie a odmeňovanie

súdne spory

mimosúdne riešenie sporov

majetková a nemajetková ujma

osobná ujma

duševné vlastníctvo

autorské práva

MEDZINÁRODNÉ OBCHODNÉ VZŤAHY

GDPR

Máte záujem o naše právne služby? Kontaktujte nás so svojim právnym problémom.

Využite naše online/telefonické poradenstvo alebo si u nás dohodnite osobné stretnutie.*
V akútnych právnych prípadoch sme schopní reagovať okamžite

* osobné stretnutia sú podmienené súčasnou epidemiologickou situáciou v súvislosti s COVID-19

Copyright 2020 Kohút Bérešová © Všetky práva vyhradené.